ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΧΚΣ – Δελτίο Τύπου 27/7/2017
27 Ιουλίου 2017
3ο Open Αγώνα Ορεινής Κατάβασης
28 Αυγούστου 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Ο Ισολογισμός του ΕΧΚΣ για το Οικονομικό Έτος 2016:

ΩΞ74469ΗΦΡ-4ΥΝ