Δελτίο Τύπου ΕΧΚΣ 29/11/2016 – Σύμβαση Έργου

Δελτίο Τύπου ΕΧΚΣ 29/11/2016 – Σύμβαση Έργου
29 Νοεμβρίου 2016
ΕΧΚΣ – Δελτίο Τύπου 27/7/2017
27 Ιουλίου 2017

Δελτίο Τύπου ΕΧΚΣ 29/11/2016 – Σύμβαση Έργου

site

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου

ζητά να συνάψει σύμβαση έργου, με ελεύθερο επαγγελματία που διαθέτει άδεια ικανότητος οδήγησης κατηγορίας Δ΄ και κάτοχο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητος (κωδ.95), για ν’ αναλάβει την μεταφορά του προσωπικού του φορέα, με το λεωφορείο που αυτός διαθέτει, κατά την χρονική περίοδο από 15 Δεκεμβρίου 2016 έως και 15 Απριλίου 2017, από και προς την Βέροια και στις εγκαταστάσεις του φορέα στο Κ.Βέρμιο (Σέλι) .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν από 29 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2016 και μέχρι τις 14:00 στα γραφεία του ΕΧΚ Σελίου στην οδό Μητροπόλεως 24 Βέροια,  σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους:

1ον.) Τα απαιτούμενα έγγραφα με τα τυπικά προσόντα τους.

2ον.) Την οικονομική τους προσφορά όπως αυτή θα καταχωρηθεί στο τιμολόγιο που θα εκδώσουν (Με τον ΦΠΑ)

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΕΧΚΣ