Χάρτης Πιστών

Περιηγηθείτε στις πίστες του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου με τον παρακάτω χάρτη. Πατήστε τον χάρτη για να δείτε σε πλήρες μέγεθος τις διαδρομές στο χιονοδρομικό Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου.

Χάρτης Πιστών

Φίλιππος

Μήκος σε μέτρα: 1600

Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά: 10.7

Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: 100

Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : 1620

Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: 1520

Μέση κλίση %: (calc 6 )

Ταχύτητα μέτρα/s: 2.5

Άτομα την ώρα: 700

Θέσεις: 2

Αλέξανδρος 2

Μήκος σε μέτρα: 1150

Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά:

Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: 290

Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : 1790

Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: 1530

Μέση κλίση %: (calc 25 )

Ταχύτητα μέτρα/s:

Άτομα την ώρα:

Θέσεις: 1

Ηρακλής

Μήκος σε μέτρα: 800

Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά:

Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: 240

Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : 1890

Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: 1650

Μέση κλίση %: (calc 30 )

Ταχύτητα μέτρα/s:

Άτομα την ώρα: 896

Θέσεις: 1

Αλέξανδρος 1

Μήκος σε μέτρα: 1150

Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά:

Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: 290

Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : 1790

Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: 1530

Μέση κλίση %: (calc 25 )

Ταχύτητα μέτρα/s:

Άτομα την ώρα: 850

Θέσεις: 1

Άρης

Μήκος σε μέτρα: 840

Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά:

Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: 180

Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : 1830

Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: 1650

Μέση κλίση %: (calc 21 )

Ταχύτητα μέτρα/s:

Άτομα την ώρα: 896

Δίας

Μήκος σε μέτρα: 800

Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά:

Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: 240

Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : 1890

Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: 1650

Μέση κλίση %: (calc 30 )

Ταχύτητα μέτρα/s:

Άτομα την ώρα: 896

Θέσεις: 1

Αμύντας

Μήκος σε μέτρα: 700

Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά:

Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: 170

Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : 1780

Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: 1650

Μέση κλίση %: (calc 24 )

Ταχύτητα μέτρα/s:

Άτομα την ώρα: 650

Θέσεις: 1

Ιάσων

Μήκος σε μέτρα: 120

Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά:

Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: 10

Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : 1510

Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: 1500

Μέση κλίση %: (calc 8 )

Ταχύτητα μέτρα/s:

Άτομα την ώρα:

Θέσεις: 1

Ορφέας

Μήκος σε μέτρα: 150

Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά:

Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: 30

Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : 1530

Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: 1500

Μέση κλίση %: (calc 20 )

Ταχύτητα μέτρα/s:

Άτομα την ώρα:

Θέσεις: 1

Ερμής

Μήκος σε μέτρα: 100

Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά:

Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: 10

Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : 1660

Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: 1650

Μέση κλίση %: (calc 10 )

Ταχύτητα μέτρα/s:

Άτομα την ώρα:

Θέσεις: 1

Βέρης

Μήκος σε μέτρα: 120

Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά:

Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: 30

Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : 1530

Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: 1500

Μέση κλίση %: (calc 25 )

Ταχύτητα μέτρα/s:

Άτομα την ώρα:

Θέσεις: 1